Informace pro nájemníky bytových a nebytových prostor

NÁSTĚNKA

6. září 2001 OZNÁMENÍ
Dne 10.9.2001 začnou v domě probíhat stavební úpravy a opravy domu. Předem se Vám tímto omlouvám za vzniklá omezení při užívání bytových i nebytových prostor. Cílem je celkové zlepšení prostředí v domě a odstranění některých havarijních stavů.
Zejména:
- oprava vstupních dveří pro zamezení vstupu neoprávněných osob
- částečná oprava dvorku domu (gula, rošt, okapy, ...)

Současně Vás tímto vyzívám k vyklizení prostorů v prádelně (III. patro), na kteréžto nemáte žádné užívací právo, nejpozději do 23.9.2001 včetně. Po tomto datu budou prostory vyklizeny úklidovou firmou na náklady nájemníků a veškeré zde nalezené věci budou odvezeny na skládku bez náhrady.

Kontakt (správce domu): robert@neco.cz
Doporučujeme se podívat na http://www.neco.czLast update: 8.9.2001,
(c) HELL Soft, 2001